Chci vědět více

Pro koho se program hodí?

Dotace pro majitele nemovitostí.

 

Hledáte-li garantované řešení získání dotace, zajistíme pro Vás kompletní řešení na míru Vašich požadavků a výši Vašich investic. Každý kdo řeší rekonstrukci své nemovitosti určené k bydlení či podnikání má nárok při snížení energetické náročnosti budovy získat 30 – 50% svých investic zpět.

 

Zkraťte si díky dotacím prostou návratnost svých investic a poslechněte si naší nabídku.

Číst dále

Komplexnost
je garance

Smluvní garance ke každé žádosti

Naše práce spočívá v komplexnosti a zárukách, že dotaci opravdu získáte. Na základě Vaší registrace v níže připraveném formuláři Vám zašleme dotazy související s Vaším záměrem.

V rámci prvotního vyhodnocení Vámi zaslaných informací Vám sdělím, zda máte na dotaci šanci dosáhnout či nikoliv.

Veškerá tato činnost je zde pro Vás
v rovině konzultace ZDARMA.

Číst dále

3 snadné kroky ke spolupráci

A vše zvládnete z pohodlí domova!

1. Vytvořte poptávku
na tomto webu

Stačí vyplnit své základní kontaktní údaje a odeslat je ke zpracování.

 

Poptávkou se nezavazujete k žádné

placené službě.

2. Zaslání informací
e-mailem

V rámci poptávky obdržíte od nás e-mail, kde Vás požádáme o další dodatečné informace a detaily související s vaší poptávkou.

3. Vyhodnocení vaší
poptávky

Po Vámi zaslaných dodatečných informacích Vám ihned sdělíme, zda je dotace reálně dosažitelná a dle vašich potřeb Vám připravíme konkrétní cenouvou nabídku na míru.

Číst dále

Často kladené otázky

Musí být rekonstrukce či zateplení realizováno registrovanou firmou na fondu?

V současné výzvě dotací Nová Zelená úsporám již firma být registrovaná nemusí. Musí mít živnostenské oprávnění na provádění stavebních prací a musí pracovat s certifikovanými materiály, což jsou vesměs všechny na stavebním trhu.

Je možné získat dotaci na pouhou výměnu oken?

Dotace na okna je možná pokud je splněna podmínky součinitele energetické úspory na min. 20% úspor a za použití oken do koeficientu tepelného prostupu 1,0 Ug zasklení výplně okna. V případě, že je plocha oken vůči ostatní ploše obálky budovy zanedbatelná, samotnou výměnou oken na dotace dosáhnout nelze a je třeba přistoupit případně k dalším dílčím opatření jako ne například zateplení nejvyšší stropu či části fasády apod.

Je možné získat dotaci na dům postavený před několika lety?

Pokud se jedná o novostavbu postavěnou do roku 2004 pak dotace dostupná pro tyto stavby a mladšího data výstavby nelze čerpat. Pouze na doinstalace obnovitelných zdrojů tepla, respektive na solání kolektory, fotovoltaiceké kolektory a tepelná čerpadla zapojením do stávající soustavy topení nebo ohřevu teplé užitkové vody.

Jak lze získat dotaci na výměnu kotle?

Na výměnu kotle lze získat dotaci splněním podmínek, které stanovuje administrátor dotací, což jsou v současné době krajská pracoviště. Základní podmínkou je výměna tepelného zdroje, který je znečišťujícím zdrojem primární energie za zdroj se sníženou emisní hodnotou respektive s emisní třídou 5 a výše. Posléze lze připravit na veškeré potřebné instalace a opatření veškeré podklady.

Je možné žádat o dotaci pro bytový dům?

Dotace pro bytové domy jsou v rámci Prahy vyhlašovány v rámci programu Nová zelená úsporám. V ostatních krajích jsou tyto programy pod označením IROP. Splněním podmínek vyhlašované výzvy na snížení energetické náročnosti budovy lze dosáhnout až na 32,3% dotační podpory ze způsobilých výdajů na snížení energetické náročnosti budovy.

Je možné získat dotaci pro komerční objekt, výrobní podnik apod.?

Dotace v oblasti snižování energetické náročnosti budov a provozů lze realizovat prostřednictvím dotačních titulů OP PIK. Jsou zde specifické požadavky, které jsou bodovány na úroveň ekonomicko-ekologického posouzení výhodnosti projektu a udržitelnosti, kde je třeba celý projet na toto velmi pečlivě připravit a podat ve vyhlašovaných výzvách.

Kdo zaručí, že dotace bude ve výsledku vyplacena?

V reálné podstatě by měl zajistit vyplacení dotace zpracovatel projektové a energetické studie a projektu, který se musí držet požadavků každé specifické výzvy. V praxi tuto garanci dává v rámci ČR do smlouvy pouze naše společnost Comfort space, a.s.

Lze realizovat zateplení či výměnu tepelného zdroje svépomocí?

Pokud chce investor získat dotační podporu, musí být veškeré stavební práce či instalace spojení se zateplením či výměnou tepelného zdroje provedeny odborným dodavatelem, který vykáže svou činnost fakturací a certifikáty o proškolení, že je oprávněn nakládat s danými technologiemi či materiály. Realizace svépomocí tudíž nelze s dotacemi spojovat.

Kolik peněz stojí Vaše služby?

Každý projekt a skladba služeb je zcela unikátní a specifická. Tedy každému zákazníkovi u nás na základě poptávky vzniká zcela unikátní nabídka reflektující potřeby a rozsah činností investora na své nemovitosti společně s podklady, které je vlastník schopen pro realizaci doložit.

Lze žádat dotace i pro novostavby?

Dotace pro novostavby jsou v kategoriích B1 a B2, respektive 300 000,- nebo 450 000,- Kč. Pro tyto případy připravujeme pro investory komplexní projektovou dokumentaci na klíč jak pro stavební řízení a vydání stavebního povolení tak i pro podání žádosti na fond.

Lze spolupracovat, i když vlastníme nemovitost na druhém konci republiky?

Společnost Comfort space, a.s. má své spolupracující stavební techniky po celém území ČR, tedy spolupráce a příprava projektu včetně osobního posouzení, zaměření a zpracování všech podkladů k dotacím a případně i stavebnímu povolení není vůbec žádný problém.

Jak dlouho trvá příprava podkladů k získání dotace?

Záleží na rozsahu předmětných požadavků a rozsah případné rekonstrukce nemovitosti. V běžné praxi se naše práce pohybuje v řádu několik týdnů od posouzení nemovitosti k dodání finální dokumentace a podání žádosti na fond za klienta v plné moci zastoupení.

Je dotace i na přípravu podkladů k žádosti o dotace?

Pro přípravu projektové dokumentace je možné čerpat dotační podporu až do výše 25 000 Kč pro oblast zateplení budovy, nevýše však 15% z celkové investiční ceny. Dále pak 5 000 Kč na přípravu projektu a energetické posouzení v rámci výměny či doinstalace tepelného zdroje.

Číst dále

Registrovat poptávku

Prosíme vyplňte následující údaje.

 

*
*
*
*

 

Zaškrtněte všechny produkty / služby o které máte zájem.

Poznámka

Zde je možné k samotné poptávce napsat další upřesňující informace,
které mohou pomoci při řešení poptávky.

 

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.moje-uspora.cz, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.
 

*